HISTORIA

Historiska milstolpar i föreningen


Skriften " Skäggenäs historia"


Önskar man köpa ett exemplar, vänligen kontakta Nils-Erik Wahlin på 0707-883121 eller

Åke Persson på 0702-150902


Pris: 100 kr


Detta har vi jobbat med åren som gått

 • Morgonutbärning av dagstidningar.
 • Restaurering av kanalen vid Drag.
 • Hastighetsbegränsningar och planfri korsning över E22
 • Protest mot Gexco AB:s diamantbrytning norr om Rockneby.
 • Flyttning av Drags äldsta hus till Sanna, ”Husanna”.
 • Arrendeavtal för mark på Sanna.
 • Ny dansbana och permanenta grillar på Sanna
 • Anslutning till elnät för Sanna.
 • Utökad bussförbindelse.
 • Utsmyckning av SVOIF:s emblem och Rockneby
 • Hembygdsförenings emblem i rondellerna.
 • Skäggenäs Historia, studiecirkel i 3 år.
 • Framställning av Skäggenäskarta.
 • Boken om Skäggenäs.
 • Mellan åren 2015-08-10 till 2017-02-11 agerade SVOIFs fibergrupp så att alla som önskade nu har Bredbandsuppkoppling - via Fiberanslutning, nu har många på Skäggenäs halvön anslutit sig via Fiber till Dator, TV och Telefoni. 
 • Bevarande av Enerevets badplats.
 • Rockneby Dämme
 • Beach Volleyboll på Vita Sand/Stora Sanden
 • After Beach
 • Knatte Disco
 • Löparloppet Skäggenäsrundan
 • Inköp av tomt för Sanna området.
 • Indragning av vatten och avlopp till "Husanna"
 • Bridgekvällar
 • Bokcirklar
 • Matkvällar
 • Glöggkvällar
 • Trivselkvällar/PUB aftnar
 • Stickkafé
 • Berättarkvällar
 • Chillakvällar för ungdomar
 • Prova på kvällar för ungdomar

      

 • SVOIF bildades med anledning av att Sydkraft ville dra en ny kraftledning över Skäggenäs.
 • En samlad protest resulterade i ett tillfälligt stopp i byggnationen. 1/3 av den bofasta befolkningen blev medlemmar = 70 familjer, i dagsläget är mer 330 medlemsfamiljer. Medlemsavgiften var 50 kronor, nu 200 kr.
 • SVOIF:S Trafikutskott fick igenom ett förslag om förlängd hastighetsbegränsning, 50 km från Dragsskylten i väst till Dragsskylten i öst.
 • En kampanj resulterade i bättre uppmärkning av brevlådorna.

 • En upprensning av Dragkanalen i form av röjning vid kanterna och en fördjupning aktualiserades. En grupp till detta tillsattes.
 • Försök att få dagstidningarna före middag misslyckades.
 • Att få en bussförbindelse från Revsudden resulterade i att vuxna fick medfölja skolbussen morgnar och kvällar.
 • Tre anslagstavlor sattes upp vid Revsudden, Boda och Drag.
 • Ett naturvårdsutskott meddelade att göken kom och vitsipporna slog ut.
 • Medlemstidningen Blaskan började utgivas sommaren -81. Ett förslag till föreningssymbol efterlystes. 


  Aktiviteter:

 • Midsommarfest på Edgårdens strandäng.
 • Kanothajk i Norra skärgården.
 • Beslöt att årsmötet skall ske första lördagen i augusti på Lindö loge.
 • ”Renhållningshelg” i oktober. Ärtsoppa och korv som belöning för arbetsinsatsen.
 • År 2020, 33 år senare arbetar vi ungefär på samma sätt.
  Vi har behållit traditionerna och utökat dem. Nu sker mycket av föreningens engagemang i olika "fokusgrupper"/intressegrupper. Aktiva medlemmar driver bokcirklar, bridgekvällar mm. Vattenmiljögruppen, exploateringsgruppen, kraftledningsgruppen och festkommittén är ytterligare några av grupperna, ytterligare en är idrottsaktivitetsgruppen som anlagt och anlägger en fin träningsplats strax intill dansbanan.