Välkommen till SVOIF -

Skäggenäs bygdegårdsförening

Följ oss på sociala medier!

AKTUELL INFORMATION

  • Läs det senaste om våtmarken och dämmen här

  • Kommunen vill ta över sträckan på Skäggenäs - säkerheten ska förbättras. Läs artikeln här

  • Drygt 300 personer stödde SVOIFs yttrande över förslag till ny översiktsplan. Läs mer här!

Vem ligger bakom alla fina foton på hemsidan?

Vi har många fantastiska foton på vår hemsida som är tagna runt om vår halvö. Många känner kanske igen vissa bilder från olika grupper på Facebook som har med Skäggenäs att göra.
Vi har Marcus Lejonkamp att tacka för alla fina foton som vi får lov att använda till SVOIFs hemsida.