Välkommen till SVOIF -

Skäggenäs bygdegårdsförening

Vi söker "statister" till vår spökvandring. 
Vill du hjälpa till, hör av dig till hanna@svolif.se