Välkommen till SVOIF -

Skäggenäs bygdegårdsförening

AKTUELL INFORMATION

  • Kommande årsmöte kommer dessvärre inte kunna hållas som vanligt på grund av det rådande läget, men det kommer att hållas. SVOIFs medlemmar har fått en kallelse hem i brevlådan med mer utförlig information hur mötet kommer att gå till. Har man redan mailat till styrelsen@svoif.se så ber vi er att skicka om mailet då vi har lite problem med mailen tidigare.

  • På grund av det rådande läge med Covid-19 så är alla aktiviteter inställda tillsvidare.

SVOIF vinner utmärkelse

För en tid sedan blev SVOIF utnämnda till "Årets lokala utvecklingsgrupp 2020"
Detta är vi självklart väldigt glada och stolta över och önskar ni läsa mer om detta så hittar ni artikeln från Hela Sverige här

KOMMANDE AKTIVITETER

Vem ligger bakom alla fina foton på hemsidan?

Vi har många fantastiska foton på vår hemsida som är tagna runt om vår halvö. Många känner kanske igen vissa bilder från olika grupper på Facebook som har med Skäggenäs att göra.
Vi har Marcus Lejonkamp att tacka för alla fina foton som vi får lov att använda till SVOIFs hemsida. 

Kraftledningsgruppens senaste arbeteSVOIF tillsatte 2008 den s.k. kraftledningsgruppen som skulle bevaka  E.ONs hantering av

den fortsatta koncessionen, som skulle upphöra 2010.

Mycket arbete har lagts ner av gruppens olika medlemmar genom åren, bl. a. kontakter med

politiker på olika nivåer, länsstyrelsen och med Energimarknadsinspektionen (EI), som har att

fatta det slutliga beslutet.

 

Stora kunskaper hos gruppens medlemmar har gjort att beslutet har uppskjutits gång på gång.

 Allt detta är en lång och omfattade historia.

 

EI ställde en rad kompletterande frågor till E.ON för några år sedan. I augusti 2020 lämnades

svaren. Nu ligger ärendet hos EI för beslut.

Kraftledningsgruppen (SVOIF) har fått möjlighet att yttra sig över dessa svar.

 

Gruppens samlade synpunkter sammanfogades till en enhet – ett mycket omfattande arbete – av

Ylva och Per Nordlund. Bilagan är skriven av Sylvia Kinberg.

Den slutliga formuleringen genomfördes av Staffan Rydén.


För gruppen/Harald Stenhag


För att läsa SVOIFs skrivelse till Energimarknadsinspektionen klicka här

Följ oss på sociala medier!

Revsuddens hamn
Gubben och gumman
Vadstenalund
Skog Venenäs