Välkommen till SVOIF -

Skäggenäs bygdegårdsförening

UTBYGGNAD AV HUSANNA

Under pandemiåren har styrelsen arbetat med en översiktsplan för vår Bygdegård.

Som ni märkt har vi förlängt tältet eftersom vi blir allt fler vid våra sammankomster. Dessutom byggt en ny scen vid gamla dansbanan som gör att området blir bättre disponerat och ljudet från högtalarna strömmar upp mot skogen. Med den nya motorikbanan och linbanan samt den fina lekstugan har vi fått ett bra område för barnfamiljer.

Det som saknades var ett större utrymme inomhus.


Vårt Husanna har blivit för litet.

Med alla nya aktiviteter vi har så är vi trångbodda. Vi får ofta neka medlemmar att komma på våra berättarkvällar eftersom vi bara kan ta in 45 personer.

Vi i styrelsen har diskuterat många olika lösningar och under 2020 enades vi om att försöka bygga till en vinkel på befintligt hus.

Vi fick offerter och sökte bidrag från Kommunen, Boverket och Arvsfonden.

Under hösten 2021 fick vi över 800.000 kr i bidrag från Kommunen och från Boverket fick vi 2022 över 400.000 kr.

Bygglovet blev beviljat i juni 2022 och Kalmarsundsbyggen började bygga i september 2022.

Byggnationen löper på bra och inga problem har hittills uppstått.


Nu kommer vi att få ett utrymme som kan ta 100 personer sittande även på vintern.


Ny kommer vi att kunna använda byggnaden även för ungdomsaktiviteterna som kommer handla om fritidsgårdsverksamhet med organiserade träffar efter skolan.

Vi vill också satsa på högstadieeleverna, fritidsgårdskvällar och andra aktiviteter drivna av gymnasieelever.

Aktiviteter som storbildsfilmkväll, pizzakväll, föreläsning med extern föreläsare, kurs i mountainbike och orientering och övernattning på bygdegården.

Vi är mycket tacksamma för de bidrag vi erhållit främst från kalmar Kommun men även andra givare.

En ny milstolpe har startat i Sannas historia och vi ser mycket fram mot att kunna använda den nya lokalen.

 

Ulf Palmberg

Projektledare.

Läs mer här om vad som gäller med bygdeväg eller bymiljöväg som den också kallas.