Välkommen till SVOIF -

Skäggenäs bygdegårdsförening

AKTUELL INFORMATION

På grund av det rådande läge med Covid-19 så är alla aktiviteter inställda tillsvidare.

VIKTIGT!


Kommande års Valborgfirande kommer inte längre äga rum i Boda Hage.

Därför ber vi er nu att sluta slänga ris och skräp där och respektera markägaren och dennes mark.

Sköts inte detta så kommer ytterligare åtgärder att göras.

KOMMANDE AKTIVITETER

Revsuddens hamn
Gubben och gumman
85019096_10218162875721743_4724158756504469504_o
87941873_10218349327862930_3288478861649510400_o
88177437_10218357656671145_8123074889625108480_o
85095814_10218176324497954_6362302202807058432_o
50792069_10215223225392322_5008175292997435392_o

Kraftledningsgruppens senaste arbeteSVOIF tillsatte 2008 den s.k. kraftledningsgruppen som skulle bevaka  E.ONs hantering av

den fortsatta koncessionen, som skulle upphöra 2010.

Mycket arbete har lagts ner av gruppens olika medlemmar genom åren, bl. a. kontakter med

politiker på olika nivåer, länsstyrelsen och med Energimarknadsinspektionen (EI), som har att

fatta det slutliga beslutet.

 

Stora kunskaper hos gruppens medlemmar har gjort att beslutet har uppskjutits gång på gång.

 Allt detta är en lång och omfattade historia.

 

EI ställde en rad kompletterande frågor till E.ON för några år sedan. I augusti 2020 lämnades

svaren. Nu ligger ärendet hos EI för beslut.

Kraftledningsgruppen (SVOIF) har fått möjlighet att yttra sig över dessa svar.

 

Gruppens samlade synpunkter sammanfogades till en enhet – ett mycket omfattande arbete – av

Ylva och Per Nordlund. Bilagan är skriven av Sylvia Kinberg.

Den slutliga formuleringen genomfördes av Staffan Rydén.


För gruppen/Harald Stenhag


För att läsa SVOIFs skrivelse till Energimarknadsinspektionen klicka här

Följ oss på sociala medier!