PRESSKLIPP

Kommunen vill ta över vägsträckan på Skäggenäs - säkerheten ska förbättras

I framtiden kan det bli kommunen som har ansvaret för en del av vägen på Skäggenäshalvön. Ett förslag till överenskommelse med Trafikverket om ett övertagande finns på plats. Säkerhetssatsningar beräknas kosta mellan 4,5 och 7 miljoner kronor. 


På tisdag behandlar kommunstyrelsens planutskott förslaget. 


Men redan nu skriver kommunalråd Johan Persson (S) på sin blogg att "Under mer än 20 års tid har denna fråga bollats mellan kommunen, de boende och Trafikverket. Knappt något har hänt som gjort trafiksäkerheten bättre. Under vintern och våren kände jag att det får vara nog."

I och med att kommunen har köpt in stora markområden på Skäggenäshalvön har arbetet för ett kommunalt övertagande av vägsträckan mellan tätortsgränsen till Drag och ut till Revsudden, tagit fart. Enligt en utredning från mobilitetsenheten har Trafikverket så här långt inte åstadkommit en acceptabel helhetslösning för de som bor på halvön. Vid det så kallade toppmötet i mars i år var både Trafikverket och kommunen överens om att det bästa vore någon form av överenskommelse.


Längs vägsträckan som kommunen planerar att ta över finns de största allmänna intressena och efterfrågan på bostäder. Vägen är kurvig och smal och har många utfarter och enligt en grov bedömning från mobilitetsenheten behövs trafiksäkerhetsåtgärder för mellan 4,5 och 7 miljoner kronor.


Avgörandet för kommunens räkning om överenskommelsen kan accepteras sker i kommunfullmäktige. Efter det tar Trafikverket sina beslut. Ambitionen är att kommunen är väghållare vid årsskiftet 2022.  

Innan ett övertagande ska Trafikverket genomföra planerade åtgärder för en halv miljon. 


Ur Barometern fredag 27 augusti 2022.

Årets lokala utvecklingsgrupp 2019

Skäggenäsförening vill inte ha bostäder i skogsområde