FOKUSGRUPPER

ARBETSGRUPP SANNA

Ansvarig: Nils-Erik Wahlin

TRIVSELGRUPP

Ansvarig: Ulf Palmberg

VATTENGRUPP

Ansvariga: Lennart Wennmo och Ulf Palmberg
Länk till "vattensamling" Snärjebäcken/Torsbäcken/Revsudden

SKÄGGES BLASKA

Ansvarig: Dan-Åke Tinnert

TRAFIKSÄKERHET

Ansvarig: Ulf Ohlsson

KRAFTLEDNING

Ansvarig: Staffan Rydén

EXPLOATERING

Ansvarig: Ulf Palmberg

BOKCIRKEL 1

Ansvarig: Kerstin Herrloff

BOKCIRKEL 2

Ansvarig: Staffan Sohlberg

STICKCAFÉ

Ansvarig: Kerstin Karlsson