HISTORIA

Historiska milstolpar i föreningen

      

 • SVOIF bildades med anledning av att Sydkraft ville dra en ny kraftledning över Skäggenäs.
 • En samlad protest resulterade i ett tillfälligt stopp i byggnationen. 1/3 av den bofasta befolkningen blev medlemmar = 70 familjer, i dagsläget är mer 330 medlemsfamiljer. Medlemsavgiften var 50 kronor, nu 200 kr.
 • SVOIF:S Trafikutskott fick igenom ett förslag om förlängd hastighetsbegränsning, 50 km från Dragsskylten i väst till Dragsskylten i öst.
 • En kampanj resulterade i bättre uppmärkning av brevlådorna.

 • En upprensning av Dragkanalen i form av röjning vid kanterna och en fördjupning aktualiserades. En grupp till detta tillsattes.
 • Försök att få dagstidningarna före middag misslyckades.
 • Att få en bussförbindelse från Revsudden resulterade i att vuxna fick medfölja skolbussen morgnar och kvällar.
 • Tre anslagstavlor sattes upp vid Revsudden, Boda och Drag.
 • Ett naturvårdsutskott meddelade att göken kom och vitsipporna slog ut.
 • Medlemstidningen Blaskan började utgivas sommaren -81. Ett förslag till föreningssymbol efterlystes. 


  Aktiviteter:

 • Midsommarfest på Edgårdens strandäng.
 • Kanothajk i Norra skärgården.
 • Beslöt att årsmötet skall ske första lördagen i augusti på Lindö loge.
 • ”Renhållningshelg” i oktober. Ärtsoppa och korv som belöning för arbetsinsatsen.
 • År 2020, 33 år senare arbetar vi ungefär på samma sätt.
  Vi har behållit traditionerna och utökat dem. Nu sker mycket av föreningens engagemang i olika "fokusgrupper"/intressegrupper. Aktiva medlemmar driver bokcirklar, bridgekvällar mm. Vattenmiljögruppen, exploateringsgruppen, kraftledningsgruppen och festkommittén är ytterligare några av grupperna, ytterligare en är idrottsaktivitetsgruppen som anlagt och anlägger en fin träningsplats strax intill dansbanan.

Detta har vi jobbat med åren som gått

 • Morgonutbärning av dagstidningar.
 • Restaurering av kanalen vid Drag.
 • Hastighetsbegränsningar och planfri korsning över E22
 • Protest mot Gexco AB:s diamantbrytning norr om Rockneby.
 • Flyttning av Drags äldsta hus till Sanna, ”Husanna”.
 • Arrendeavtal för mark på Sanna.
 • Ny dansbana och permanenta grillar på Sanna
 • Anslutning till elnät för Sanna.
 • Utökad bussförbindelse.
 • Utsmyckning av SVOIF:s emblem och Rockneby
 • Hembygdsförenings emblem i rondellerna.
 • Skäggenäs Historia, studiecirkel i 3 år.
 • Framställning av Skäggenäskarta.
 • Boken om Skäggenäs.
 • Mellan åren 2015-08-10 till 2017-02-11 agerade SVOIFs fibergrupp så att alla som önskade nu har Bredbandsuppkoppling - via Fiberanslutning, nu har många på Skäggenäs halvön anslutit sig via Fiber till Dator, TV och Telefoni. 
 • Bevarande av Enerevets badplats.
 • Rockneby Dämme
 • Beach Volleyboll på Vita Sand/Stora Sanden
 • After Beach
 • Knatte Disco
 • Löparloppet Skäggenäsrundan
 • Inköp av tomt för Sanna området.
 • Indragning av vatten och avlopp till "Husanna"
 • Bridgekvällar
 • Bokcirklar
 • Matkvällar
 • Glöggkvällar
 • Trivselkvällar/PUB aftnar
 • Stickkafé
 • Berättarkvällar
 • Chillakvällar för ungdomar
 • Prova på kvällar för ungdomar

Intäkta, Sibirien eller Offerkällan....

För många år sedan fanns en studiecirkel som tog reda på de gamla namnen på olika platser på Skäggenäshalvön. 
Läs mer här om du är nyfiken på vad platserna runt dig kallades.


"Årets lokala utvecklingsgrupp 2020"
Läs artikeln här 
Skriften " Skäggenäs historia"


Önskar man köpa ett exemplar, vänligen kontakta Åke Persson på 0702-150902


Pris: 100 kr


Oregistrerade fornminnen på Skäggenäs

Här kan ni läsa om Olle Madebrinks fornfynd här ute på udden.


Fornfynd