ORDFÖRANDE


Anders Thörnström

Tel: 0706-306276

LEDARMOT


Kajsa Bergman

Tel: 0705-482637

LEDARMOT


Björn Svensson

VICE ORDFÖRANDE


Ulf Palmberg

Tel: 0708-219404

LEDARMOT


Daniel Persson

SUPPLEANT


Staffan Sohlberg

KASSÖR


Åke Persson

Tel: 0702-150902

LEDARMOT


Nils-Erik Wahlin

SUPPLEANT


Johan Friis

SEKRETERARE


Ulf Ohlsson
Tel: 0702-063386

LEDARMOT


Kerstin Carlsson

SUPPLEANT


Hanna Hallberg

STYRELSEN