ORDFÖRANDE


Anders Thörnström

Tel: 0706-306276

LEDAMOT


Kajsa Bergman

Tel: 0705-482637

LEDAMOT


Dan-Åke Tinnert

VICE ORDFÖRANDE


Ulf Palmberg

Tel: 0708-219404

LEDAMOT


Daniel Persson

SUPPLEANT


Markus Evertsson

KASSÖR


Åke Persson

Tel: 0702-150902

LEDAMOT


Nils-Erik Wahlin
Tel: 0707-883121

SUPPLEANT


Johan Friis

SEKRETERARE


Ulf Ohlsson
Tel: 0702-063386

LEDAMOT


Kerstin Carlsson

SUPPLEANT


Hanna Hallberg

Kommunikatör och bokningsansvarig

STYRELSEN