EXPLOATERINGSGRUPPEN

Kommunens förvärv av mark på Skäggenäs


En fokusgrupp, kallad Exploateringsgruppen inom Skäggenäs Bygdegårdsförening SVOIF , har under många år jobbat för att bevara den fria rörligheten, bevaka att allemansrätten beaktas och att strandskyddet efterlevs.


För närvarande består gruppen av Ulf Palmberg, Bengt Olsson, Per Strand och Per Jonsson.


Vi har en dialog med Kommunen i de frågor som berör översiktsplan, detaljplan och därmed eventuell bebyggelse. Vi har tidigt påtalat skyddsvärdet på marken Kommunen har köpt och att man inte kan bygga hur som helst.

Vi har meddelat Kommunen att vi ser positivt på att Kalmar Kommun förvärvar större markområden nära Revsudden, för att möjliggöra bland annat offentlig service och kompletterande bostäder samt för att säkerställa och utveckla naturområden, badplatser med mera.


Vi har också påpekat att naturen på halvön är skyddsvärd och exploatering måste ske varsamt. Det finns fina naturområden och fina badmöjligheter.


För att underlätta att svara på frågor som många av oss ställer sig, vore det bra om det kan kanaliseras genom Exploateringsgruppen. Har ni frågor eller information/synpunkter vill vi gärna att ni delar med er till oss.


Maila till ulf.palmberg@live.com.


Håll koll på sociala medier och hemsidan där vi informerar efter hand.

Namnunderskrifter!

Läs här SVOIFs yttrande i exploateringen. Det finns en lista på Sanna för att samla ihop namnunderskrifter. Hoppas att så många som möjligt tar sig tid att skriva under.