FOKUSGRUPPER

ARBETSGRUPP SANNA

Ansvarig: Nils-Erik Wahlin

TRIVSELGRUPP

Ansvarig: Ulf Palmberg

VATTENGRUPP

Ansvariga: Lennart Wennmo och Ulf Palmberg

SKÄGGES BLASKA

Ansvarig: Maria Bryngstedt

TRAFIKSÄKERHET

Ansvarig: Ulf Ohlsson

KRAFTLEDNING

Ansvarig: Harald Stenhag

STICKCAFÉ

Ansvarig: Kerstin Karlsson

BOKCIRKEL 1

Ansvarig: Kerstin Herrloff

BOKCIRKEL 2

Ansvarig: Staffan Sohlberg