PROJEKT

ARBETET MOT KRAFTLEDNINGEN

Genom att öppna nedanstående filer kan du ta del av det arbete med yttranden som arbetsgruppen mot kraftledningen har producerat genom åren sedan 2009, ett omfattande, slitsamt men mycket tacksamt arbete.


2020 - Skrivelse till Energimarknadsinspektionen

2020 - Landskapsbild och friluftsliv

2020

2018

2017

2016

2009

STRANDVALLARNA

Klicka på länken nedan så kommer du till Bengt Olssons dokument om Strandvallarna på Skäggenäs.


Läs mer här

STORMÖTE NORRA DRAGSVIKEN

Klicka på länken för att läsa anteckningarna från mötet. 


Anteckningar stormöte 27 jan 2019

VÅTMARKER OCH DÄMMEN

Klicka här för att läsa det senaste gällande våtmarken och dämmen.